Tag: Numer_2

Kierunek Wschód

Utracona Rzeczpospolita – 1945 – 52 W Pruszkowie, przed willą w alei Armii Krajowej 11…

0 Shares

Znowu w Europie (II)

Odzyskana Rzeczpospolita Polska – 1989. Ciąg dalszy artykułu „Znowu w Europie” z numeru 1. W…

0 Shares

O wyborach do PE – krótko

Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej wyłaniana w drodze bezpośrednich wyborów obywatelskich państw członkowskich.…

0 Shares

Miasta partnerskie

Miasta partnerskie to współpraca między miastami, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. W Europie…

0 Shares
Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank