Narada Obywatelska o Edukacji

15 kwietnia 2019 w Podkowiańskim Liceum nr 60 odbyła się Narada Obywatelska o Edukacji (NOoE). Dlaczego została zorganizowana? Ponieważ społeczność Podkowiańskiego Liceum chciała mieć swój głos w dyskusji na temat edukacji w Polsce oraz zmian systemowych, które według nas są konieczne. Po drugie, z Narad Obywatelskich powstanie ogólnopolski raport, opracowany przez socjologów z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie.

W Naradzie w Liceum wzięli udział nauczyciele, rodzice, uczniowie, dyrektorzy szkół oraz autorytety, m.in. Pani Krystyna Starczewska, opozycjonistka i współtwórczyni pierwszej szkoły społecznej po II wojnie światowej „Bednarska”. Spotkanie potwierdziło, że potrafimy rozmawiać o szkole, nie tylko w dużych miastach, ale też w lokalnych społecznościach, wspólnie dorośli z młodzieżą. Zebraliśmy mnóstwo potrzeb, diagnoz i pomysłów na lepszą edukację. Jakie były główne postulaty Narady Obywatelskiej o Edukacji w Podkowie Leśnej?

      Szkolne postulaty

Ze stolika pierwszego czyli „Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?” dowiadujemy się, że szkoła przygotowuje do egzaminów „pod klucz”, nie rozwija indywidualnych predyspozycji, powinna przygotowywać do życia i uczyć rozwiązywać problemy.

Stolik, „jak uczymy i wychowujemy?” zdefiniował kolejny ważny punkt: negatywną komunikację na linii uczeń nauczyciel oraz brak czasu na osobisty rozwój uczniów. Młodzież podkreśliła również, że ich marzeniem byłaby rozmowa z nauczycielami, a nie tylko gonitwa za stopniami i rankingami.

Ciekawe spostrzeżenia przyniósł stolik trzeci i czwarty. Uczestnicy podnieśli sprawę wykorzystania potencjału miasta oraz integracji szkół, jak również zniesienia rankingów, oraz wzajemnego słuchania: nauczyciele, rodzice, uczniowie. Ciekawym postulatem były spotkania semestralne nauczyciele, uczniowie, rodzice i wspólna rozmowa o problemach.

Raport wstępny

Czego dowiadujemy się z wstępnego raportu, który zaprezentowany został w czerwcu w Poznaniu podczas Festiwalu Malta, na którym byliśmy? W dokumencie czytamy m.in., że nauczyciele toną w niepotrzebnej biurokracji, a system kształcenia przyszłych pedagogów nie odpowiada na współczesne potrzeby szkoły.

       Przy stoliku, którego tematem był proces nauczania, w największym stopniu doszła do głosu perspektywa uczniowska. Uczniowie często czują się w szkole zniewoleni, nie mają możliwości podejmowania samodzielnych decyzji edukacyjnych, ale też nie są w wystarczającym stopniu wyposażeni w narzędzia umożliwiające samokształcenie. Oczekują również więcej uczenia się rówieśniczego – ideałem byłaby szkoła jako społeczność osób uczących się od siebie nawzajem.

Uczestnicy Narad zgodzili się, że kluczowym warunkiem pożądanej zmiany jest modyfikacja podstawy programowej i dostosowanie jej do możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. Zwracano uwagę na potrzebę odejścia od ciasnego nauczania przedmiotowego na rzecz integrowania wiedzy i uczenia na wielu płaszczyznach. Ważne jest ukierunkowanie na rozwój pasji i zainteresowań, a także wprowadzenie możliwości wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Ważnym postulatem była również kwestia wzrostu płac nauczycieli oraz wsparcie ich w postaci np. doradców metodycznych.

Projekt Narad zrodził się przy współudziale inicjatywy „Protest z Wykrzyknikiem“ i grupy „Ja, nauczyciel“, natomiast nad całością procesu czuwa Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która wraz z zaproszonymi do współpracy ekspertami przygotowuje pełną wersję raportu.

Wstępne podsumowanie wyników dostępne jest na stronie https://www.naradaobywatelska.pl/. Pełny raport z Narad zostanie zaprezentowany 16 września 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Podkowiańskie Liceum tak będzie tam obecne.

Paweł Włoczewski

Wicedyrektor

Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60

No Comments Yet

Comments are closed

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank