Pozytywne zaskoczenie

Rozmowa z Małgorzatą Pachecką – wójtem gminy Michałowice

Czy jest coś, co w trakcie kilkumiesięcznej pracy jako wójta gminy – zaskoczyło Panią? Czego Pani nie przewidziała, o czym nie pomyślała przed objęciem tej funkcji?

Oczywiście, że tak i nie ma się co temu dziwić. Nie pracowałam wcześniej w samorządzie i wiele rzeczy wyobrażałam sobie inaczej. Pierwszą „nowością” było to, jak mało czasu mamy na myślenie strategiczne. A mamy go mało, realizujemy bowiem potrzeby mieszkańców – te bieżące w pierwszej kolejności.

Inną kwestią, która okazała się sprzeczna nie tyle z moimi wyobrażeniami, ile z opiniami przekazywanymi mi w trakcie kampanii wyborczej przez mieszkańców jest ogromna różnica w ocenie pracowników urzędu gminy. Ci mieszkańcy, którzy mieli jakieś niedobre doświadczenia w kontaktach z Urzędem Gminy, oczekiwali, że nastąpią zmiany personalne wśród urzędników. Jednak, obserwując ich pracę, nie stwierdziłam takiej potrzeby. To dobrzy fachowcy, kompetentni i zaangażowani.

Dokonaliśmy jedynie pewnego dostrojenia organizacji wewnętrznej, dając większej liczbie osób pole do wykazania się w roli liderów zespołów – z pozytywnym skutkiem. Zatem jeśli traktować to w kategorii zaskoczenia – było to zaskoczenie pozytywne.

Który z obiecywanych publicznych projektów inwestycyjnych ma u władz gminy obecnie najwyższy priorytet kompleks szkolny w Regułach, żłobek publiczny, dom dziennego pobytu dla seniorów, świetlice osiedlowe?

Nie mam jednego priorytetu. Mam kilka zadań do wykonania, które są ważne. Wspomniał Pan Dom Opieki Dziennej dla Seniora – taki ośrodek już powstał w Komorowie. Dom docelowo może obsługiwać 30 osób, aktualnie trwa nabór seniorów. Wysoki priorytet ma budowa kompleksu szkolnego w Regułach – choć jako duże przedsięwzięcie ma też określoną perspektywę czasową. Ogłoszony został konkurs architektoniczny na budowę tego kompleksu, który powstanie na obszarze przylegającym od wschodu do budynków Urzędu Gminy i Komisariatu Policji. Powstanie więc tu rodzaj kampusu o nowoczesnej architekturze otoczonej zielenią.

Priorytetowa jest też rewizja i aktualizacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w kierunku zachowania przez osiedla walorów miast-ogrodów o zabudowie jednorodzinnej, zrównoważonej z terenami zielonymi. To jest również ważny punkt z programu wyborczego.

W kilku miejscowościach (np. w Pęcicach, Pęcicach Małych i Komorowie) chcemy zbudować świetlice – miejsca spotkań sąsiedzkich.

Wiemy sporo o planach budowy ścieżek rowerowych i widzimy rezultaty. A jak wygląda obecnie plan stworzenia gminnej komunikacji autobusowej? Czy jest on realny?

Jest jak najbardziej realny, choć problem jest złożony i wymaga współpracy wielu podmiotów. Dlatego grupa radnych gminy stworzyła program, w ramach którego prowadzone są rozmowy z Urzędem Miasta w Piastowie, Urzędem Miasta w Pruszkowie i Zakładem Transportu Miejskiego w Warszawie.

Rozważane są możliwości przedłużenia istniejących już linii autobusowych z Piastowa i Pruszkowa w kierunku południowym: np. z Pruszkowa przez Komorów do Pęcic Małych, czy z Piastowa przez Reguły do Sokołowa. Rozważamy też trasę z Reguł przez Michałowice do Opaczy. Rozmawiamy również z WKD o dodatkowym nocnym kursie kolejki WKD. Ważną rolę w planowaniu tej sieci komunikacyjnej odgrywa analiza zespołu konsultantów TOR.

W jakim stanie jest obecnie projekt modernizacji Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie? Czy projekt ten przewiduje ograniczenie samochodowego ruchu tranzytowego przez centrum Komorowa? Czy projekt zawiera również ew. przebudowę przejazdu i przejścia dla pieszych przez tory WKD?

Projekt modernizacji al. Marii Dąbrowskiej, wg. informacji starostwa powiatowego, będzie gotowy w lipcu 2019. Wówczas można będzie dopiero rozpoczynać przygotowywanie tej inwestycji. Projekt przewiduje elementy spowalniania ruchu samochodów i można mieć nadzieję, że ograniczy w ten sposób ruch tranzytowy. Projekt nie przewiduje przebudowy przejazdu WKD.

Natomiast zajdą zmiany wokół kompleksu szkół w Komorowie, gdzie planujemy modernizację ulicy Bankowej, tak aby dowóz dzieci do szkoły był łatwiejszy.

Jakie jest stanowisko Gminy Michałowice w kwestii przejazdów niestrzeżonych kategorii D i stosowania przez WKD dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych o dużym natężeniu, stanowiących uciążliwość dla mieszkańców?

Mieszkańcy rzeczywiście skarżą się na sygnały dźwiękowe, szczególnie uciążliwe w nocy.  Najważniejsze jednak jest bezpieczeństwo pieszych, kierowców i pasażerów, dlatego w obecnej sytuacji (kategoria przejazdu) WKD nie zrezygnuje z sygnału „Baczność”.

To, co jest możliwe do zrobienia to zmiana barwy dźwięku wydawanego przez kolejkę WKD. W tej sprawie jeszcze w ubiegłym roku rozmawialiśmy z WKD (zarząd osiedla i zarządy stowarzyszeń). Rezultatem rozmów była deklaracja WKD zredukowania poziomu głośności sygnału „Baczność”. Została ona już przez WKD prawie w całości zrealizowana.

A jak wygląda obecnie plan budowy sklepu wielkopowierzchniowego w Komorowie, przy rondzie ul. Aleja Kasztanowa, ul. Sanatoryjna?

29.05.2019 Rada Gminy Michałowice wyraziła zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości w Komorowie Wsi, położonych przy ul. Aleja Kasztanowa/ul. Sanatoryjna. Mamy na ten cel środki w budżecie. Ewentualny zakup tego terenu zabezpieczy miejsce pod realizację potrzeb mieszkańców z zakresu oświaty, zdrowia, rekreacji czy kultury.

rozmawiali

Sławomir Kubisa, SK, Stanisław Jezierski, SJ

No Comments Yet

Comments are closed

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank