Kto oszczędza na nauczycielach?!

Kilka dni temu Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie na antenie TVN24 powiedział, że „samorządy terytorialne często oszczędzają na nauczycielach”, dodając, że „samorządy dostają subwencję budżetową centralną i nie wypłacają np. dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, albo za trudne warunki pracy”.

Muszę stwierdzić z całą stanowczością, że słowa Premiera powielają niezwykle krzywdzące informacje, wpisujące się w politykę ostatnich lat, w których rządzący Polską coraz częściej zwalają na samorządy własne winy i zaniedbania.

Przykro mi, ale Premier Morawiecki zdaje się nie posiadać prawdziwej wiedzy na temat rzeczywistości…

Na przykładzie ostatnich 3 lat przyjrzyjmy się, jak Gmina Brwinów „oszczędza na oświacie”. W latach 2016-2018 otrzymaliśmy z rządu subwencję oświatową i dotację na przedszkola w wysokości:

2016 r. 2017 r. 2018 r.
16.083.313 zł. 17.255.304 zł. 18.773.573 zł.

Tymczasem, na oświatę w tym okresie wydaliśmy:

2016 r. 2017 r. 2018 r.
36.862.714 zł. 44.360.839 zł. 48.624.196 zł.

Porównanie tych kwot pokazuje, dlaczego krzywdząca wypowiedź Premiera Morawieckiego tak bardzo mnie dotknęła. Na załączonym wykresie dobrze widać, że w latach 2015-2018 Gmina Brwinów wydała na oświatę o 77 mln złotych więcej, aniżeli otrzymaliśmy z budżetu centralnego!

Patrząc dalej, w latach 2011-2018 dołożyliśmy do oświaty o blisko 170 mln zł więcej, aniżeli otrzymaliśmy od rządów – rezygnując z innych potrzebnych wydatków.

Warto przypomnieć, że rządzący Polską przekazując gminom prowadzenie szkół podstawowych (na podstawie reformy oświaty z 1991 r.), zakładali pierwotnie, że subwencja pokryje całkowite koszty funkcjonowania oświaty w gminach. Wyszło słabo. Pan Mateusz Morawiecki mówił coś o „oszczędzaniu na nauczycielach” przez samorządy? Przyjrzyjmy się zatem wydatkom poniesionym w ostatnich latach na wynagrodzenia w brwinowskiej oświacie (wraz z pochodnymi ZUS):

2016 r. 2017 r. 2018 r.
23.935.175 zł. 24.891.503 zł. 25.818.034 zł.

WNIOSEK: środki otrzymywane przez Gminę Brwinów z budżetu centralnego NIE WYSTARCZAJĄ nawet na wynagrodzenia w oświacie!️ A przecież szkoły i przedszkola trzeba ogrzać, zapewnić im oświetlenie, wyposażyć, remontować i sprzątać, nie zapominając o niezbędnych inwestycjach w ich modernizację, rozbudowę i budowę.

Gorzkiego znaczenia telewizyjnym słowom Premiera Morawieckiego dodaje jeszcze ostatnia informacja Ministra Finansów, który kilka dni temu przekazał nam na piśmie informację o… zmniejszeniu o 191.564 zł subwencji oświatowej zaplanowanej na rok 2019.

NIE! – nie nie jest żart!

Zapytuję zatem: kto tu „oszczędza na oświacie”?

P.S. Słów Pana Premiera Morawieckiego nt. niewypłacania przez samorządy dodatków dla nauczycieli już nie da się komentować, bowiem wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli podlegają przepisom ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która przewiduje surowe sankcje m.in. za niewypłacenie w terminie wynagrodzenia i jego pochodnych (np. składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, …) lub za opłacenie ich w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. Nikt świadomie nie łamie tych przepisów.

Moim zdaniem, Premier RP nie powinien publicznie bezpodstawnie stawiać zarzutów samorządom, oskarżając o niewypłacanie nauczycielom jakichkolwiek należnych składników wynagrodzenia.

Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Brwinowa

No Comments Yet

Comments are closed

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank