OZE – Ekologia czy Ekonomia? A może jedno i drugie?

Wraz z rozwojem cywilizacji człowiek wyrządzał kolosalne szkody przyrodzie. Powstawało sporo fabryk emitujących dwutlenek węgla, najczęściej z energochłonnym procesem produkcyjnym. Wszechobecny postęp cywilizacyjny doprowadził ludzkość do takiego punktu, gdzie należało postawić pytanie: „Co dalej?”.

Człowiek jest częścią przyrody, a dbałość o jej stan leży w naszym interesie – nie możemy zamknąć się jak żółw w skorupie. Ochrona środowiska nie ogranicza się tylko do sortowania odpadów czy zastąpienia tradycyjnej żarówki LED-ową. Jest związana przede wszystkim z racjonalną gospodarką i jej zasobami. Ze źródeł energii odnawialnej korzystano już tysiące lat temu (elektrownie wodne w czasach starożytnych czy młyny-wiatraki), a odnawialne źródła energii (OZE) nie są wynalazkiem XXI wieku.

OZE są to wszelkie źródła energii, których wykorzystanie nie wiąże się z ich zużyciem, ponieważ odnawiają się w krótkim czasie – czyli między innymi wiatr, słońce, biogaz (powstaje wskutek rozkładu związków organicznych), opady, pływy i fale morskie, geotermia.

Ich przeciwieństwem są źródła nieodnawialne, związane z zużywaniem kopalin: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, uran. Wykorzystanie źródeł nieodnawialnych powoduje powstanie odpadów – CO2 i innych związków lotnych, pyłów, związków promieniotwórczych.

W Polsce najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie:

  • elektrowni wiatrowych,
  • paneli fotowoltaicznych, wykorzystujących promieniowanie słoneczne do wytworzenia energii elektrycznej,
  • paneli solarnych, ogrzewających wodę dzięki słońcu,
  • różnego rodzaju pomp ciepła, które wykorzystują ciepło ziemi lub powietrza
    – razem z nimi warto montować panele fotowoltaiczne, ponieważ pompy zwykle zużywają zauważalnie więcej energii niż pozostałe elementy instalacji domowej.

Małej firmie lub w domu jednorodzinnym nie kalkuluje się budowa dużej elektrowni solarnej, jednak wykorzystanie instalacji energii odnawialnej, przynosi stałe oszczędności. Za słońce i wiatr się nie płaci. Do instalacji OZE można uzyskać wsparcie finansowe z funduszy i dotacji. Rozwój technologii i zwiększenie jej skali pociąga z kolei za sobą stały spadek kosztów tego typu instalacji.

Adam Radziwon (AR)

Specjalista z zakresu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) – fotowoltaika, energia słoneczna, pompy ciepła. Właściciel marki OZE-Market.pl z Baranowa (woj. mazowieckie).

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank