Kierunek Wschód

Utracona Rzeczpospolita – 1945 – 52

W Pruszkowie, przed willą w alei Armii Krajowej 11 (dawniej ul. Pęcicka 5) wtapia się nieco w otoczenie pomnik poświęcony 16 przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego, przybyłym w dniach 27 – 28 marca 1945 roku na spotkanie z przedstawicielami władz rosyjskich, a następnie porwanym i uprowadzonym do Moskwy.

Zdarzenie to i jego dramatyczne skutki oznaczały nieuchronny kres ciągłości II Rzeczypospolitej, której kontynuacją było podczas wojny Polskie Państwo Podziemne z Rządem na Uchodźstwie.

Jednak w naszej pamięci historycznej zaciera się fakt, że Rosjanie potrzebowali aż siedmiu lat, aby polskimi rękami zbudować nad Wisłą twór państwowy na wzór jednej ze swoich licznych „republik”, kierowanych przez sekretarzy partii.

W wielu sferach państwo polskie odradzało się po roku 1945 niejako automatycznie w swoim przedwojennym kształcie – z administracją, niezależnymi sądami, akademiami, państwowymi świętami kościelnymi. Jeszcze do roku 1952 formalnie obowiązywała w Polsce przedwojenna Konstytucja Marcowa z zapisem o trójpodziale władzy – na sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą. PRL ukonstytuował się na dziesięciolecia w roku 1952 – na mocy ustawy zasadniczej napisanej w stolicy Rosji.

Sławomir Kubisa (SK)

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank