Znowu w Europie (II)

Odzyskana Rzeczpospolita Polska – 1989. Ciąg dalszy artykułu „Znowu w Europie” z numeru 1.

W roku 1989 rozpoczął się okres, w którym krok po kroku odchodzono od dyktatury jednej partii i przywracany był w Polsce demokratyczny system państwa prawa, oparty na trójpodziale władzy – na: ustawodawczą – sejm, wykonawczą – rząd oraz sądowniczą – sądy i trybunały. Okres ten zakończony został w roku 1997 uchwaleniem Konstytucji, w której państwo odzyskało swą właściwą nazwę – Rzeczpospolita Polska. Przywrócona została gospodarka rynkowa i wolne media.

Oto krótkie kalendarium tego czasu sprzed 30 lat – w 1989 roku:

1 stycznia 1989 roku – zniesione zostały kartki na paliwo, talony na samochody i kwity na węgiel.
6 lutego – rozpoczęcie w Warszawie plenarnych obrad „Okrągłego Stołu”.
15 lutego – Sejm ponownie ustanawia 11 listopada świętem narodowym.
15 marca – obrót dewizami staje się legalny, powstają pierwsze kantory.
5 kwietnia – obrady „Okrągłego Stołu” kończą się podpisaniem porozumienia w podstawowych dla kraju kwestiach.
7 kwietnia – uchwalenie przez Sejm nowej ordynacji wyborczej oraz wprowadzenie do Konstytucji urzędu Prezydenta i Senatu.
17 kwietnia – ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność” jako organizacji ogólnopolskiej.
18 kwietnia – spotkanie: Wojciech Jaruzelski – Lech Wałęsa.
10 maja – Lech Wałęsa zostaje laureatem nagrody Praw Człowieka Rady Europejskiej.
11 maja – do bojkotu zbliżających się wyborów wzywa „Solidarność Walcząca” Kornela Morawieckiego.
4 czerwca – I tura wyborów do Sejmu i Senatu.
12 czerwca – legalizacja rozwiązanego w stanie wojennym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
18 czerwca – II tura wyborów do Sejmu i Senatu.
22 czerwca – pierwsze po wyborach obrady Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
23 czerwca – utworzenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

W kolejnych miesiącach tego pamiętnego roku rozsypała się reszta pokrytej rdzą radzieckiej, a w gruncie rzeczy rosyjskiej Żelaznej Kurtyny przegradzającej Europę. Zaczęliśmy oddychać swobodnie.

A teraz, 30 lat później, znowu jakby mniej powietrza.

Sławomir Kubisa (SK)

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank