Miasta partnerskie

Miasta partnerskie to współpraca między miastami, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. W Europie określa się tę formę jako: miasta bliźniacze, miasta przyjacielskie lub miasta partnerskie.

Celem partnerstwa miast jest wspieranie ich współpracy w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty. Współpraca ma na celu osiągnięcie wzajemnych korzyści, możliwości poznawania kultury i sposobu życia innego miasta. Manifestuje się to przez wizyty oficjalne, wspólne przedsięwzięcia, warsztaty, wymianę prac, szkolenia lub narady, wymianę uczniów, młodzieży i studentów oraz spotkania seniorów.

Samorządy miast partnerskich realizują cele społeczne i kulturalne, co sprzyja wzrostowi aktywności lokalnych społeczności, zwalcza stereotypy.
Ponad 2000 polskich gmin ma już zagranicznych partnerów. „Miasta i gminy bliźniacze” często dostają dofinansowanie ze środków unijnych. Komisja Europejska jest zaangażowana w tego typu przedsięwzięcia od 1989 r.

Rozpoczynamy prezentację miast partnerskich naszego rejonu z myślą o odnowieniu kontaktów i ich intensyfikacji w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

GRODZISK MAZOWIECKI

Weiz – Austria
Siauliai – Litwa
Radviliskis (Radziwiliszki) – Litwa
Danilovgrad – Czarnogóra
Giżycko – Polska

WEIZ

Miasteczko Weiz położone jest pomiędzy Almenland – największym w Europie terenem pastwisk górskich. Historia tego miasta sięga czasów rzymskich, kiedy miały tam miejsce pierwsze osiedlenia.

Pierwsze kontakty z austriacką gminą Weiz rozpoczęły się w 2003 roku, kiedy delegacja z Grodziska Mazowieckiego gościła w Austrii.

3 czerwca 2005 r. w Grodzisku Mazowieckim na terenie Dworku Skarbków została podpisana umowa partnerska pomiędzy austriacką gminą Weiz a  miną Grodzisk Mazowiecki. W umowie tej jako główne cele partnerstwa określono m.in.: „pielęgnowanie obustronnych kontaktów w dziedzinach wymiany młodzieży, kultury, szkolnictwa, sportu, gospodarki, środowiska i administracji lokalnej”.

W 2005 roku delegacja grodziszczan gościła w Weiz na „Dniach Swojskich Wyrobów”, na których zaprezentowała lokalne wyroby. Przejawem współpracy gmin był zorganizowany w Grodzisku Mazowieckiem w 2006 r. „Dzień Weiz”, który miał na celu przybliżyć mieszkańcom gminy kulturę i tradycję partnerskiego miasteczka.

SIAULIAI – Szawle

Siauliai to liczący ponad 51 tysięcy mieszkańców rejon, położony w północnej części Litwy, który składa się z 11 miejscowości.

Kontakty z litewskim rejonem Szawle należą do najmłodszych. Rozpoczęły się pod koniec roku 2006, kiedy to delegacja z Grodziska Mazowieckiego gościła na Litwie, gdzie został podpisany list intencyjny o współpracy. Pierwszym efektem rozpoczętej współpracy był udział litewskiej młodzieży w Międzynarodowym Turnieju Futsal w Grodzisku Mazowieckim, który odbył się w lutym 2007 r.

12 marca 2007 r. w Grodzisku Mazowieckim została podpisana umowa partnerska. Głównym celem podpisanej umowy są możliwości pozyskiwania środków unijnych, dostępnych tylko dla gmin partnerskich, nawiązanie kontaktów między organizacjami oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju sportu, kultury, ekologii, rolnictwa oraz oświaty.

RADVILISKIS

Litewska gmina Radviliskis (Radziwiliszki) – miasto położone w obwodzie Siauliai (szawelskim).

Została podpisana umowa trójstronna pomiędzy gminami: Radziwiliszkami, Skarą i Grodziskiem Mazowieckim 10 września 2005 r. w miejscowości Skara, z inicjatywy tej gminy. W lipcu 2007 r. delegacja grodziszczan wzięła udział w uroczystościach organizowanych w Radziwiliszkach z okazji 440 rocznicy nadania temu miastu praw miejskich.

DANILOVGRAD

Gmina Danilovgrad znajduje się w centralnej części Czarnogóry. Według ostatniego spisu ludności, gmina ma 18472 mieszkańców.

GIŻYCKO

Giżycko jest położone w centralnej części Pojezierza Mazurskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

7 kwietnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej Grodziska Mazowieckiego z Giżyckiem. Jest to oficjalne przypieczętowanie kilkuletniej współpracy obu miast.

Kolejne miasta partnerskie Grodziska Mazowieckiego to francuskie Carros i ukraiński Emilczyn.

CARROS

W listopadzie 2018 r. burmistrz Grzegorz Benedykciński oraz Charles Scibetta, burmistrz Carros, podpisali umowę o partnerstwie obu gmin. Gminy będą wspólnie realizowały różne projekty m.in. wymianę młodzieży. Współpraca obejmie dziedziny ekonomii, kultury, turystyki.

EMILCZYN

Podpisano też umowę o długoterminowej współpracy z kolejnym samorządem zagranicznym – ukraińską gminą Emilczyn – w dziedzinie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, sportu i  pomocy społecznej.

MIASTO PODKOWA LEŚNA

Piedimonte San Germano – Włochy

PIEDIMONTE SAN GERMANO

Miasteczko leży u stóp Monte Cassino, na zachód od góry i tu również walczyli Polacy. „Przełamanie niemieckiej obrony przez oddziały 2. Korpusu Polskiego nie kończyło jeszcze bitwy o Monte Cassino. W toku nieustającego boju oddziałom gen. Władysława Andersa postawiono zadanie zdobycia silnego bastionu niemieckiej obrony na linii Hitlera – Piedimonte San Germano. W dniach 19 – 25 maja 1944 roku udział w walce o niewielkie miasteczko wzięły pododdziały 5. Kresowej Dywizji Piechoty, 3. Dywizji Strzelców Karpackich i 2. Brygady Pancernej”.

Delegacja z Podkowy Leśnej, zaproszona przez burmistrza gościła w Piedimonte San Germano. Celem wizyty było zainicjowanie ścisłej współpracy między szkołami w ramach zbliźniaczenia obu gmin oraz omówienie szczegółów dotyczących organizacji wymiany młodzieży. Cel ten został w pełni osiągnięty.

Ewa Śnieżek (ES)

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank