Działamy Razem – stowarzyszenie lokalne

Stowarzyszenie Działamy Razem zajmuje się pracą na rzecz społeczności lokalnych, działa w gminie Jaktorów oraz okolicznych miejscowościach.

Powstało co prawda niedawno, ale składa się z ludzi, którzy współpracują ze sobą od dłuższego czasu. Nasi członkowie zajmują się, między innymi, działalnością charytatywną i pomocą społeczną osobom w trudnej sytuacji finansowej. Niektórzy z nas są sołtysami lub radnymi, braliśmy dotąd udział m.in. w akcjach Szlachetnej Paczki, przygotowaliśmy wiele fantów na aukcje WOŚP.

Stowarzyszenie objęło pomocą dzieci z jednej z jaktorowskich rodzin, którym świadczy pomoc w nauce. Pomogliśmy też w wyposażeniu w przybory szkolne i przygotowaliśmy dzieciom wymarzone upominki świąteczne.

Chcemy integrować społeczności lokalne, m.in. w tym celu pracujemy nad zorganizowaniem targu – wyprzedaży garażowej – w Jaktorowie. Znajdą się na nim stoiska z rzeczami używanymi, do kupienia po okazyjnej cenie. Wspieramy wszelkie inne działania społeczne członków naszych oraz innych społeczności lokalnych.

Zajmujemy stanowisko w sprawach dotyczących lokalnych kwestii administracyjnych, angażujemy się w działanie na rzecz udziału społeczeństwa w procedurach decyzyjnych.
Będziemy wspierali rozwój przedsiębiorczości lokalnej, w tym szeroko obecnie dyskutowanej innowacyjności.

Ważni dla nas są ludzie mieszkający w naszej okolicy i ich dobro – szczególnie ci, których nie dostrzegamy zwykle w codziennym pędzie.

Michał Kołak (MK)

Stowarzyszenie Działamy Razem

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank