Gdzie na biegówki?

Część II – Południowy Zachód

1/ Wężyk – dostęp do malowniczej otwartej przestrzeni pól w rejonie Wężyka i sporego kompleksu leśnego pomiędzy Wężykiem a Adamowizną.

Utrudnione parkowanie na polnym odcinku ulicy Babie Lato. Trasa 4 km drogą przez Wężyk polami i przez sosnowe zagajniki w stronę Osowca (2) – lub znacznie dłuższa trasa do Adamowizny, lasem.

2/ Osowiec – dostęp do dużego kompleksu leśnego pomiędzy Wężykiem a Adamowizną.

Parkowanie na ulicy Parkowej obok malowniczego stawu przy Dworku Myśliwskim. Trasa ok. 4 km w kierunku Wężyka (1) lasem i polami, lub pętle drogami leśnymi pomiędzy Adamowizną a Mościskami.

3/ Marynin – dostęp do wielu dróg leśnych Lasu Książenickiego.

Parkowanie na ulicy Gospodarczej. Czterokilometrowa pętla przez las ulicami: Gospodarczą, Objazdową, Siedliskową – lub inne pętle drogami mniej uczęszczanymi.

4/ Młochów – krótka, jednokilometrowa trasa Aleją Starych Lip przecinającą szeroką połać pól.

Parkowanie przy Parku Młochowskim. Możliwość przedłużenia trasy do 5 km, do dawnej bazy wojsk rakietowych w Nadarzynie, częściowo lasem.

5/ Młochów – dostęp do rozległego kompleksu Lasu Młochowskiego.

Parkowanie na końcu ulicy Źródlanej, w sąsiedztwie bocznego wyjścia z Parku Młochowskiego. Trasa prowadzi na południe początkowo zabytkową aleją lipową, a potem lasem. Wykorzystując znaki najpierw zielonego, a następnie żółtego szlaku pieszego zrobić można pętlę wokół rezerwatu Młochowski Grąd – o długości 5,5 km.

6/ Zagroda Ojrzanów – dostęp do rozległego kompleksu Lasu Młochowskiego od strony południowej, przez Krakowiany.

Parkowanie gościnne na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Zagroda Ojrzanów z licznymi atrakcjami – lub w jego sąsiedztwie. Trasa prowadzi śladem szlaku pieszego o znakach żółtych na północ i wykonuje 4 km. w pętli wokół stawu w Krakowianach.  

Sławomir Kubisa, SK

Gdzie na biegówki - okolice Grodziska
Gdzie na biegówki – okolice Grodziska
No Comments Yet

Comments are closed

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank