MIASTA i OGRODY

Najpierw krótkie rozjaśnienie tytułu. Miasta i Ogrody na zachód od Warszawy to nie tylko Milanówek czy Podkowa Leśna, na której kształt wpłynęła angielska koncepcja Miasta Ogrody Przyszłości.

Historycznie rzecz ujmując, również Grodzisk i Brwinów pełniły już od końca XIX wieku rolę podmiejskich siedzib rodzinnych bogatszych mieszkańców Warszawy.

Dzięki linii WKD osiedla domów w ogrodach rozlały się szeroko pomiędzy Michałowicami na zachodniej granicy Warszawy – aż pod Grodzisk Mazowiecki. Jednocześnie coraz szybciej rozwijają się siedziby dwu powiatów – Pruszków i Grodzisk Mazowiecki. Północne obrzeża tego obszaru przecina autostrada A2, południowe droga S8.

Podobne walory

To bardzo przejrzysty układ urbanizacyjny i komunikacyjny obszaru posiadającego podobne walory: bliskość metropolii, tereny zielone i już osiągnięty stopień usług publicznych. Ale także obszaru stojącego przed specyficznymi wyzwaniami: np. presja urbanizacyjna, zanieczyszczenie powietrza, niezrównoważona komunikacja, etc.

Miasta i Ogrody
Miasta i Ogrody

Dwa powiaty

Te walory i wyzwania naszych Miast i Ogrodów – oraz pracę lokalnych samorządowców będziemy przedstawiać w miesięczniku. Naszą perspektywę ilustruje hasło: Obywatele – Samorządy – Polityka.

Nasza perspektywa to:

Obywatele – Samorządy – Polityka

Obywatele to świadomi swoich obowiązków i praw mieszkańcy. Ich zainteresowanie sprawami lokalnymi, ich wymagania i oczekiwania – wsparte są różnymi przejawami aktywności, choćby w najmniejszej skali.

Samorządy to wyposażeni w mandat zaufania przedstawiciele mieszkańców. Ich działania są zgodne z obietnicami wyborczymi, transparentne i zrozumiałe.

Polityka natomiast to środowisko zewnętrzne, sposób w jaki struktury państwa oddziaływają na sprawy lokalne – na przykład: tworzenie prawa, inwestycje centralne, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, polityka energetyczna, arbitralne decyzje wojewodów.

Chcemy też zajmować się tematami lżejszymi, takimi jak: poszukiwanie swoistego ducha miejsca – genius loci dla miejscowości regionu, tworzącego tożsamość i więź wspólnoty, prezentowanie wydarzeń kulturalnych, czy zapraszanie na wydarzenia sportowe i podpowiadanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w naszej okolicy.

Redakcję stanowi grupa mieszkańców angażujących się w sprawy społeczne i polityczne. To przedsięwzięcie wydawnicze nie ma i nie będzie miało charakteru komercyjnego i działa na zasadzie “non profit”. Będziemy dostępni w formie papierowej oraz elektronicznej. Do współpracy zapraszamy wszystkich czujących się na siłach i zmotywowanych, aby współtworzyć to nowe, społeczne medium o regionie. Zależy nam na docieraniu do różnych środowisk, chcemy skupiać się na kwestiach związanych ze stałym podnoszeniem poziomu życia mieszkańców poprzez skuteczne zarządzanie samorządowe, rozwiązywanie problemów społecznych i aktywizowanie mieszkańców – szczególnie młodszych.

Wolność wyboru to przywilej – ale też i obowiązek działania.

No Comments Yet

Comments are closed

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank