Znowu w Europie – Odzyskana Rzeczpospolita Polska – 1989

W PRL każda polityczna dyskusja skierowana ku przyszłości kończyła się głębokim westchnieniem – przecież oni nas ze swych łap nie wypuszczą. Te westchnienia stały się jeszcze cięższe w stanie wojennym, kiedy poczucie opuszczenia i beznadziei było obezwładniające.

Już w połowie lat osiemdziesiątych Rosja Sowiecka zaczęła chylić się ku upadkowi. W państwie doprowadzonym przez Reagana do bankructwa rozpoczęła się pieriestrojka, która miała ratować resztę władzy komunistów. Rosjanie stali się potulni i ugodowi, w roku 1989 wyprowadzili swoje wojska z Afganistanu.

W Polsce, po kolejnej fali drastycznych podwyżek cen i strajków wiosną i latem 1988 roku, władze zdecydowały się w końcu na prowadzenie rozmów z Solidarnością, która już w roku 1981 jasno zdefiniowała swój ostateczny cel jako zrealizowanie Programu Polski Samorządnej.

“…Jesteśmy jednak siłą zdolną nie tylko do protestu, lecz siłą, która pragnie budować sprawiedliwą dla wszystkich Polskę, siłą, która odwołuje się do wspólnych wartości ludzkich. U podstaw działania stać musi poszanowanie człowieka. Państwo ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim; organizacja państwowa ma służyć społeczeństwu i nie może być utożsamiana z jedną partią polityczną. […] Społeczeństwo musi mieć możność przemawiania pełnym głosem, wyrażania różnorodności poglądów społecznych i politycznych; musi mieć możność organizowania się w taki sposób, który zapewnia wszystkim sprawiedliwy udział w materialnych i duchowych dobrach narodu oraz wyzwolenie wszystkich jego możliwości i sił twórczych. Chcemy rzeczywistego uspołecznienia systemu zarządzania i gospodarowania. Dlatego dążymy do Polski samorządnej”.

16 września odbyło się pierwsze z serii spotkań i rozmów władz PRL i przedstawicieli Solidarności. Miało ono miejsce w ośrodku konferencyjnym MSW w Magdalence. W styczniu 1989 Partia zaakceptowała pluralizm polityczny i związkowy. Kontynuowane w 1989 roku negocjacje przeszły do historii jako Rozmowy Okrągłego Stołu.

Na początku czerwca odbyły się pierwsze, niemal „wolne i nieskrępowane wybory” przyrzeczone Polsce jeszcze w roku 1945 przez Konferencję Jałtańską.

Tak rozpoczął się okres, w którym krok po kroku odchodzono od dyktatury jednej partii i przywracany był w Polsce demokratyczny system państwa prawa, oparty na trójpodziale władzy – na ustawodawczą – sejm, wykonawczą – rząd oraz sądowniczą – sądy i trybunały. Okres ten zakończony został w roku 1997 uchwaleniem Konstytucji, w której państwo odzyskało swą właściwą nazwę – Rzeczpospolita Polska. Przywrócona została gospodarka rynkowa i wolne media.

Sławomir Kubisa, SK

No Comments Yet

Comments are closed

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank