Wybory do Europarlamentu

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 23-26 maja we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce do urn pójdziemy 26 maja, w niedzielę.

Powiat pruszkowski i grodziski wchodzą w skład czwartego okręgu wyborczego do Parlamentu Europejskiego, razem z Warszawą, powiatami: legionowskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim.

Niestety wybory europejskie w państwach Wspólnoty nie cieszą się wysokim zainteresowaniem. W Polsce frekwencja zarówno w 2004, 2009, jak i 2014 roku nie przekroczyła nawet 25%. To dramatyczny wynik w kraju, który okazał się największym beneficjentem funduszy unijnych, a w strukturach Wspólnoty przedstawiany był jako przykład udanej transformacji oraz wzór do naśladowania dla krajów będących na ścieżce prodemokratycznych zmian.

Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Z pewnością kluczową rolę odgrywa brak edukacji społecznej w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej. Obywatele wielu państw członkowskich bardzo często nie mają wiedzy na temat podstawowych faktów związanych z pracą Parlamentu Europejskiego. Od kompetencji, przez strukturę organizacyjną po realny wpływ na

życie wszystkich europejczyków. Winnych tego stanu rzeczy należy wskazać i rozliczyć w kolejnych wyborach. Są nimi przede wszystkim ci, którym najbardziej powinno zależeć na krzewieniu wiedzy o Europie, a jakoś wyjątkowo łatwo sobie to odpuścili. O kim mowa?

O naszych reprezentantach w Parlamencie Europejskim, europosłach. Jak często odwiedzają oni szkoły, uczelnie, organizują spotkania otwarte czy wreszcie uliczne happeningi przybliżające naszym obywatelom idee Unii Europejskiej? Wystarczy wychylić się ze swojego gabinetu i wyjść do ludzi, ale nie raz na pięć lat, miesiąc przed wyborami.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, należy postawić na ludzi pełnych energii, pasji i chęci działania. Wizerunek instytucji europejskich obecnie nie jest krystalicznie czysty. Pojawiają się liczne głosy o konieczności wprowadzenia reform, zmniejszeniu biurokracji.

Zacznijmy więc najpierw żmudny proces edukacji, krok po kroku. Posłowie Parlamentu Europejskiego wybierani są w wyborach tajnych, bezpośrednich i powszechnych, na pięcioletnią kadencję przez wyborców we wszystkich państwach członkowskich. Zadaniem europosłów jest reprezentować interesy obywateli krajów Wspólnoty w procesie stanowienia unijnego prawa oraz stać na straży przestrzegania zasad demokracji w innych instytucjach Unii Europejskiej.

Oficjalna siedziba europarlamentu mieści się w Strasburgu, ale większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Wydaje się, że niewielu obywateli państw członkowskich zdaje sobie sprawę z tego, iż ma prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego. Prawo to przysługuje wszystkim osobom fizycznym, jak i prawnym, które mają swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Obecnie w skład Parlamentu Europejskiego wchodzi osiem frakcji.

Unia Europejska to jednak nie zlepek urzędników i europosłów, to my i nasza codzienność. Mieszkańcy powiatu grodziskiego i pruszkowskiego odnieśli wiele korzyści z naszego członkostwa we Wspólnocie. Pozyskano fundusze unijne, które przyczyniły się do inwestycji w rozwój kultury, dróg, zwiększenia dostępu do internetu, termomodernizacji placówek oświatowych, rozbudowy bazy turystycznej, ścieżek rowerowych, wymiany nawierzchni ulic. Mieszkańcy mogli skorzystać także z licznych kursów językowych czy komputerowych.

Jest to naturalnie tylko mały wycinek dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. Korzyści materialne, inwestycje infrastrukturalne to jedno, natomiast kluczowe są wartości. A te niezależnie, od regionu w Polsce czy Europie są tożsame. I to w idei projektu wspólnotowego jest najpiękniejsze. Jako naród mamy wielki potencjał, mierzmy wysoko. Nasze miejsce jest w ścisłym trzonie Unii Europejskiej – TOP 5 jest naszym celem!

 

Joanna Burnos, JB

Joanna Burnos

Ekspertka ds. polityki zagranicznej, przedsiębiorca, wykładowca akademicki, członkini Rady Krajowej Nowoczesnej. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz European Women’s Academy, stypendystka Solvay Brussels

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank