Wybory – Baranów

Ostatnie wybory w gminie Baranów były de facto plebiscytem poparcia (raczej – braku poparcia) mieszkańców gminy dla działań urzędującego wójta i powiązanych z nim radnych.

Według opinii części mieszkańców wójt Andrzej Kolek w swojej drugiej kadencji przyjął postawę zachowawczą i niewiele w gminie się działo. Podawano czasem przykład sąsiedniej gminy Jaktorów – wg przywoływanej często opinii obie gminy kilkanaście lat temu były na podobnym poziomie rozwoju. Pokazywano Jaktorów jako przykład sukcesu gm. Jaktorów w porównaniu do niewykorzystanych możliwości rozwoju gm. Baranów. Jego kontrkandydatem był Waldemar Brzywczy, znany w gminie m.in. z racji pełnienia obowiązków prezesa Gminnego Klubu Sportowego Orion – Plus.
Wybory wójta zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem pana Brzywczego już w pierwszej turze stosunkiem głosów 54% do 45% przy frekwencji 54%.

W wyborach do rady gminy brały udział cztery komitety wyborcze – KW Stowarzyszenie Sprawiedliwy Powiat, KW Wyborców Razem dla gminy Baranów (będący w sojuszu z urzędującym wójtem), KW Wyborców Postęp (idący do wyborów w sojuszu z kandydatem na wójta Waldemarem Brzywczym), KW Stowarzyszenie PIS (założony przy wsparciu byłych członków PiS, którzy zostali wybrani do rady powiatu, m.in. byłego już wicestarostę). KWW Razem i KWW Postęp wystawiły kandydatów na radnych w każdym z 15 okręgów.

KWW Postęp składał się z kilku członków rady gminy kadencji 2014-2018 (m.in. przewodniczącego Rady pana Romana Bodycha) oraz nowych osób, zwyciężył, otrzymując ponad 43% głosów, co przełożyło się na 8 mandatów dla tego KW. Był to najbardziej aktywny komitet w trakcie wyborów, więc jego dobry wynik nie jest zaskoczeniem – organizował m.in. spotkania z mieszkańcami w każdym z okręgów, wyjaśniając każdy z punktów swojego programu wyborczego.

Michał Kołak, MK

No Comments Yet

Comments are closed

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank