Piastów – wybory 2018

Frekwencja wyborcza – 58,78%
W Radzie miejskiej po wyborach znalazło się 5 ugrupowań: 9 mandatów uzyskała Wspólnota Samorządowa Nasz Piastów, Prawo i Sprawiedliwość 6 mandatów, Koalicja Obywatelska 5 mandatów, oraz Porozumienie dla Piastowa 1 mandat. Jednak taki układ nie trwał długo. Trzy osoby startujące z list Prawa i Sprawiedliwości założyły swój klub i obecnie z Naszym Piastowem mają większość w Radzie Miejskiej w sumie 12 mandatów na 21.

Jednocześnie Klub Koalicji Obywatelskiej stał się największym ugrupowaniem opozycyjnym. Radni Koalicji Obywatelskiej wybrani z Okręgu nr 3 w dniu 3 grudnia 2018 roku złożyli wniosek do UM o włączenie do planu inwestycyjnego na rok 2019 dwóch progów zwalniających na ulicy Sułkowskiego w Piastowie. Naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poruszających się tą ulicą w drodze do Szkoły Podstawowej nr 5. Ograniczenie prędkości pojazdów wykorzystujących wyrównaną powierzchnię jezdni jest również niezbędne dla bezpieczeństwa mieszkańców ul. Sułkowskiego.

Czekamy na ustosunkowanie się obecnych Władz Miasta do naszego wniosku. Mamy nadzieję, że głos opozycji w obecnej kadencji nie będzie tylko „przystawką” dla rządzących.

Tomasz Jankowski
Radny Miasta Piastowa – Koalicja Obywatelska

No Comments Yet

Comments are closed

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank