Gmina Michałowice – wybory 2018

Frekwencja wyborcza – 70%,
W gminie Michałowice walka wyborcza rozegrała się głównie pomiędzy komitetem dotychczasowego wójta, pana Krzysztofa Grabki – Przyszłość Gminy, a komitetem Przyjazna Gmina zorganizowanym wokół pani Małgorzaty Pacheckiej, również starającej się o funkcję wójta gminy.

Komitet Przyjazna Gmina uzyskał 8 z 15 mandatów radnych gminy, a w wyniku drugiej tury wyborów wójtem została pani Małgorzata Pachecka.
Dobrze opracowany program wyborczy przedstawiany wiarygodnie przez kandydatów odpowiadał najwyraźniej istotnym potrzebom mieszkańców, skoro zapewnił komitetowi sukces. Przez najbliższe pięć lat będziemy zatem obserwować realizację programu komitetu wyborczego Przyjazna Gmina – warto przypomnieć jego najważniejsze punkty:

Ambitne zadania budowlane: kompleks szkolny w Regułach, żłobek publiczny, dom dziennego pobytu dla seniorów, świetlice osiedlowe.

Komunikacja: bilet metropolitalny, gminna komunikacja autobusowa, rozbudowa tras rowerowych, dojazd rowerem do szkół, ograniczenie ruchu tranzytowego, komunikacyjne strefy zamieszkania – ograniczenie do 20 km/h.

Inne: modernizacja linii energetycznych, dofinansowanie policji, lepszy monitoring. Dalsza wymiana trujących pieców, wykorzystanie potencjału rekreacyjnego Doliny Utraty i Stawów w Michałowicach.

Zarządzanie gminą i planowanie: jawność, efektywna komunikacja z mieszkańcami, solidne konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego, powstrzymanie presji deweloperów, zachowanie kameralnego charakteru gminy.

W programie, jako podsumowanie i wykazanie realności jego wielu działań inwestycyjnych – znajduje się następująca deklaracja:

“Mamy na to fundusze. Od wielu lat mamy nadwyżki budżetowe. A będziemy wydawać pieniądze efektywniej. Będziemy też je pozyskiwać z zewnątrz. Jesteśmy w dwudziestce najbogatszych gmin w Polsce, ale dopiero w piątej setce pod względem wykorzystywania funduszy europejskich. Jest wiele niewykorzystanych dotacji rządowych. Czas to zmienić. Czas, aby nasza gmina wyszła z przeciętności. Stała się nowoczesną, nie tylko w długofalowych planach, ale już teraz. Nie musimy na to czekać.”

Poprzeczka została ustawiona wysoko. To wyśmienicie, życzmy wszyscy konsekwencji, wytrwałości – i powodzenia zarządzającym gminą Michałowice. Dla naszego wspólnego dobra.

Sławomir Kubisa, SK

No Comments Yet

Comments are closed

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank