Milanówek – wybory 2018

Frekwencja wyborcza – 63,65%
Ostatnia kampania samorządowa w Milanówku przebiegała pod znakiem trudnych zmagań między dwójką faworytów – byłej burmistrz pani Wiesławy Kwiatkowskiej oraz Piotra Remiszewskiego, który kandydował po raz pierwszy. Zmagania zakończyły się zwycięstwem pana Remiszewskiego (uzyskał 67% w drugiej turze przy frekwencji 64%), czego mu gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zamierzeń, o których mówił w kampanii wyborczej.

Wybory do rady miasta wygrał komitet pana Remiszewskiego (7 mandatów), w związku z czym będzie on mógł dość swobodnie rządzić miastem.

Nowy burmistrz wsparł się osobami powiązanymi z byłym burmistrzem Wysockim. Otrzymał także wsparcie środowiska skupionego wokół Facebook’owej strony „kochających Milanówek”, które ujawniło się po wyborach w 2014 i w zdecydowany sposób w trakcie całej kadencji pani Kwiatkowskiej starało się pokazywać ją w negatywnym świetle, prowadziło też negatywną kampanię wyborczą. Skończyło się to złożeniem pozwu wobec administratora tej strony, sprawa sądowa w I instancji została przez niego przegrana, odwołanie złożył w terminie uniemożliwiającym rozpoznanie, co skończyło się umorzeniem w II instancji ze względu na bezprzedmiotowość.

Środowisko zachowuje hermetyczność poglądów, co skutkuje m.in. utrzymywaniem jednolitej „linii partyjnej” na stronie, włącznie z usuwaniem komentarzy i blokowaniem osób mających inne poglądy. Źle wróży na przyszłość powiązanie burmistrza z tego typu środowiskiem, jednak zakładamy, że pan Remiszewski nie do końca miał wpływ na działania swoich stronników i w przyszłości będzie lepiej koordynował ich działania.

Po stronie pani Kwiatkowskiej zresztą też nie było dobrze – padały w stronę jej zwolenników oskarżenia o agitację w trakcie ciszy wyborczej, a spotkanie zwolenników obu w/w kandydatów skończyło się w gorącą noc przedwyborczą pogryzieniem (sic!) zwolennika pana Remiszewskiego przez panią zdaje się działającą po stronie zwolenników pani Kwiatkowskiej. Kampania była wyjątkowo ostra w tym roku.

Z pozostałych kandydatów warto wspomnieć młodego przedstawiciela partii rządzącej, który przeprowadził działania PR na rzecz budowy CPK przy wsparciu przedstawicieli Ministra Infrastruktury. Został do tego zainspirowany przez panią Kwiatkowską, która sprzeciw wobec CPK uczyniła jednym z filarów swojej kampanii.

Komitet Wyborczy Piotra Remiszewskiego przedstawił w trakcie kampanii „Zarys programu wyborczego” – jako koncepcji krótko, średnio i długofalowej. Lek­tura dokumentu potwierdza, że jest to faktycznie zarys, potrzebne są szczegóły – co burmistrz zamierza zrobić w mieście w latach 2018-2023?

Z „Zarysu” można się dowiedzieć, że planowane jest: wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w Urzędzie Miasta, profesjonalizacja w zakresie finansowania zewnętrznego, uruchomienie klubo-ka­wiarni z bilardem dla młodzieży w obecnym bu­dynku Straży Miejskiej, podniesienie zarobków nauczycieli, rewitalizacja ulic Warszawskiej i Kra­kowskiej, założenie na Turczynku „Zespołu Szkół Artystycznych oraz wzrost wydatków na ochronę za­bytków. Reszta programu wyborczego nie jest na tyle szczegółowa.

Michał Kołak, MK

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank