Podkowa Leśna – wybory 2018

Frekwencja wyborcza – 71,14%
Burmistrzem na kolejną kadencję został ponownie wybrany Artur Tusiński zdobywając 70,89% głosów. Burmistrz szedł do wyborów z KWW Mieszkańcy dla Podkowy z hasłem:
Energia, Skuteczność, Zaangażowanie i Doświadczenie„. W skład Rady Miasta Podkowa Leśna weszło 14 radnych z KWW Mieszkańcy dla Podkowy i jeden z KWW Podkowiańscy Pozytywiści.

Program KWW Mieszkańcy dla Podkowy to w skrócie:
Drogi – chodniki dla pieszych, oświetlenie, parkingi, ścieżki rowerowe,
Środowisko – czyste powietrze, efektywna energia niskoemisyjna, drzewostan,
Przestrzeń publiczna – park miejski, budowa przedszkola i żłobka, zagospodarowanie obiektów usługowych, monitoring,
Kapitał społeczny – współpraca, integracja, idea Smart City, usługi zdrowotne i zajęcia dla seniorów.

Mieszkańcy Podkowy Leśnej zdecydowanie poparli kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Rady Powiatu Grodziskiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kandydat KO do Rady Powiatu uzyskał 622 głosów, kandydat PIS 227 głosów. Kandydat KO do Sejmiku uzyskał 711 głosów, kandydat PIS 422 głosy.

Ewa Śnieżek – ES

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Redakcja

redakcja@miastaiogrody.pl

Wydawca

stowarzyszenie@miastaiogrody.pl

Składki i darowizny

 38116022020000000367219228 MBank